Chương Trình Sinh Hoạt

 

  

Every Sunday (*)

 

     11:30 – 11:45   :           Chào cờ Đoàn / Điểm Danh

     11:45 – 12:15   :           Cơm Trưa

     12:15  12:30   :           Don dep

     12:30 – 1: 15    :           Lớp Học Phật Pháp

       1:15 – 2:00     :           Làm Lễ Phật / Kể chuyện  (tại chánh điện)

       2:00 – 2:30     :           Đội-Chúng-Đàn Tự Trị

       2:30 – 2:55     :           Sinh hoạt vòng tròn

       2:55 – 3:00     :           Giây Thân Ái  First Sunday of the month

 

     11:30 – 12:00   :            Làm Lễ chung tại Chánh Điện

 

    Option A- Activities tai Chùa 

     12:00 – 12:15   :          Chào cờ Đoàn

     12:15 – 12:45   :          Cơm trưa

     12:45 – 1:00     :          Don dep

       1:00 – 2:55     :          Sinh hoạt chung toàn Thiện Ái (Xem phim / Thực Hành / Rữa xe ….)

       2:55 – 3:00     :          Giây Thân Ái

 

   Option B- Activities ngoài Chùa ( có thể đi đến 5:00 phải có sự đồng ý của Phụ Huynh)

     11:30 – 4:30     :         Sinh hoạt chung toàn Thiện Ái (Picnic / Bowling / Community activity …)

      4:30 – 5:00      :         Trở về Chùa / Giây Thân Ái

 


(*) Các lớp Việt Ngữ hoàn toàn độc lập không nằm trong Chương trình sinh hoạt của GĐPT Thiện Ái